تعداد کالا و خدمت

در صورتی که تعداد کالا و خدمت قابل ثبت در پروفایل شرکت شما، برایتان کافی نیست، ابرلینک این امکان را فراهم نموده است که بتوانید بدون ارتقاء سطح عضویت خود، با خرید "بستۀ افزایشی"، نیاز خود را مرتفع نمائید. حتی اگر شما جزء اعضای رایگان ابرلینک هستید نیز، می‌توانید با خرید این بستۀ افزایشی، بیش از 10 کالا در پروفایل خود ثبت کنید.