بسته‌های افزایشی 

 ممکن است در طرح‌های عضویت تعریف شده در  ابرلینک، محدودیتی‌هایی  همانند میزان فضای ذخیره سازی، درخواست‌های خرید یا تعداد اعضا شبکه و ... وجود داشته باشد. در این صورت اعضا ابرلینک بدون اینکه نیاز باشد سطح عضویت خود را ارتقا دهند، با خرید و فعال‌سازی بسته‌ها از خدمات افزوده در طرح عضویت خود استفاده خواهند کرد. لازم به ذکر است در صورتی که می‌خواهید چندین بستۀ افزایشی مانند حجم ذخیره عکس و فایل، تعداد کالا برای ثبت، تعداد برچسب کالا و ... خریداری نمائید، ارتقاء "طرح عضویت" برای شما مقرون به صرفه‌تر خواهد بود. 

خرید بستۀ افزایشی

 


بسته‌های افزایشی ما

در حال حاضر بسته های افزایشی زیر در دسترس هستند:

تعداد کالا و خدمت

در صورتی که تعداد کالا برای ثبت در پروفایل شرکت شما، برایتان کافی نیست، ابرلینک این امکان را فراهم نموده است که بتوانید بدون ارتقاء سطح عضویت خود، با خرید "بستۀ افزایشی"، نیاز خود را مرتفع نمائید.

تعداد برچسب کالا

در صورتی که تعداد برچسب کالای قابل استفاده، برایتان کافی نیست، ابرلینک این امکان را فراهم نموده است که بتوانید بدون ارتقاء سطح عضویت خود، با خرید "بستۀ افزایشی"، نیاز خود را مرتفع نمائید. 

تعداد درخواست معامله

در صورتی که تعداد درخواست معامله، برایتان کافی نیست، ابرلینک این امکان را فراهم نموده است که بتوانید بدون ارتقاء سطح عضویت خود، با خرید "بستۀ افزایشی"، نیاز خود را مرتفع نمائید.

تعداد دریافت درخواست معامله

در صورتی که تعداد دریافت درخواست معامله، برایتان کافی نیست، ابرلینک این امکان را فراهم نموده است که بتوانید بدون ارتقاء سطح عضویت خود، با خرید "بستۀ افزایشی"، نیاز خود را مرتفع نمائید.

حجم ذخیرۀ عکس و فایل

 در صورتی که حجم ذخیره عکس و فایل، برایتان کافی نیست، ابرلینک این امکان را فراهم نموده است که بتوانید بدون ارتقاء سطح عضویت خود، با خرید "بستۀ افزایشی"، نیاز خود را مرتفع نمائید.

سوالات متداول

چند لحظه صبر کنید...