سرویس تبلیغات

سرویس‌های تبلیغاتی ابرلینک به شما در بهتر دیده شدن کالاها و خدماتتان در سایت کمک می‌کنند. با خرید و فعالسازی هر یک از سرویس‌ها می‌توانید کالا و خدمات منتخب خود را در بخش‌های ویژۀ سایت نمایش دهید و کاربران بیشتری را به صفحه پروفایل شرکت یا کسب و کار خود هدایت کنید.

خرید سرویس تبلیغات

سرویس‌های تبلیغاتی ابرلینک سه نوع هستند:

 
 

 

 

 

تبلیغات نمایشی

در تبلیغات نمایشی، لینک محصول و تصویر آن (در صورت وجود) در بخش‌هایی خاص به کاربران سایت نمایش داده می‌شود. لازم به ذکر است در صورتی که یک کاربر در بازۀ زمانی مشخص شده توسط ما (به طور پیش‌فرض 10 دقیقه)، چندبار یک تبلیغ را مشاهده کند، فقط یک عدد از "تعداد نمایش" کم می‌‌شود. 

  • کنار صفحۀ دسته‌بندی: وقتی کاربر وارد یکی از دسته‌بندی‌های سایت می‌شود، در کنار صفحه تعدادی از کالاهای تبلیغاتی مربوط به آن دسته‌بندی به صورت تصادفی نمایش داده می‌شوند و به ازای هر بار نمایش، یک عدد از تعداد نمایش خریداری شده کم می‌شود.
  • کنار صفحۀ جزئیات محصول: وقتی کاربران سایت اطلاعات یک محصول را مشاهده می‌کنند، در کنار صفحۀ جزئیات محصول، به طور تصادفی تعدادی از کالاهای تبلیغاتی که در دسته‌بندی مشابه آن محصول قرار دارند را نمایش می‌دهد. به ازای هربار نمایش، یک عدد از تعداد نمایش خریداری شده کم می‌شود.
خرید سرویس تبلیغات نمایشی 

 

تبلیغات کلیکی

در این بستۀ تبلیغاتی، شما می‌توانید تعداد کلیک روی لینک محصولتان را خریداری کنید. در صورتی که کاربر در بخش‌هایی که تبلیغ محصول نمایش داده می‌شود، روی لینک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود. لازم به ذکر است در صورتی که یک کاربر در بازۀ زمانی مشخص شده توسط ما (به طور پیش‌فرض 10 دقیقه)، چندبار روی لینک یک محصول کلیک کند، فقط یک عدد از "تعداد کلیک" کم می‌‌شود. 

  • صفحۀ جستجو: در این صفحه، به صورت پیش‌فرض محصولات بر اساس تبلیغات مرتب می‌شوند. از این رو در نتایج جستجو، ابتدا محصولاتی که دارای تبلیغ هستند نمایش داده می‌شوند. در صورتی که کاربر روی لینک یک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود.
  • صفحۀ دسته‌بندی: در این صفحه وقتی کاربر داخل یکی از دسته‌بندی‌های سایت می‌رود، به صورت پیش‌فرض محصولات بر اساس تبلیغات مرتب شده و در لیست ابتدا کالاهای تبلیغاتی مربوط به آن دسته‌بندی نمایش داده می‌شوند. در صورتی که کاربر روی لینک یک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود.
  • کنار صفحۀ دسته‌بندی:وقتی کاربر داخل یکی از دسته‌بندی‌های سایت می‌رود، در کنار صفحه تعدادی از کالاهای تبلیغاتی مربوط به آن دسته‌بندی به صورت تصادفی نمایش داده می‌شوند. در صورتی که کاربر روی لینک یک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود.
  • کنار صفحۀ جزئیات محصول: وقتی کاربران سایت اطلاعات یک محصول را مشاهده می‌کنند، در کنار صفحۀ جزئیات محصول، به طور تصادفی تعدادی از کالاهای تبلیغاتی که در دسته‌بندی مشابه آن محصول قرار دارند، نمایش داده می‌شوند. در صورتی که کاربر روی لینک یک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود.
خرید سرویس تبلیغات کلیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تبلیغات کلیکی و نمایشی 

در "تبلیغات نمایشی" در هر بخشی که کاربر تبلیغات را مشاهده کند، محاسبه می‌شود اما در "تبلیغات کلیکی" بایستی حتماً روی لینک محصول کلیک کند تا محاسبه شود. در صورتی که فقط سرویس "تبلیغاتی کلیکی" را بخرید، محصول تبلیغاتی در صفحۀ جستجو و صفحۀ دسته‌بندی نمایش داده می‌شود. اما خرید سرویس "تبلیغات نمایشی" به تنهایی بی فایده خواهد بود مگر این که از قبل سرویس تبلیغات کلیکی را خریداری نموده باشید. در صورت داشتن هر دو سرویس باهم، محصول تبلیغاتی در تمامی بخش‌های مخصوص تبلیغات در سایت نمایش داده می‌شود. از اینرو بهتر است سرویس "تبلیغات کلیکی و نمایشی" را  خریداری کنید. از نظر اقتصادی هم با توجه به تخفیفات در نظر گرفته شده در سایت، خرید این بسته‌های تبلیغاتی، از خرید بستۀ "تبلیغات کلیکی" یا بستۀ "تبلیغات نمایشی" به تنهایی، به صرفه‌تر خواهد بود.
خرید سرویس تبلیغات کلیکی و نمایشی
چند لحظه صبر کنید...