تأیید هویت کسب و کار

به رسمیت شناختن یکی از مهمترین ابعاد تأثیرگذار در ارتباط بین شرکای زنجیرۀ تأمین است. تجربه نشان داده است شرکت‌های به رسمیت شناخته شده، شانس بیشتری برای ایجاد زنجیره و شبکۀ تأمین بین مشتریان و تأمین‌کنندگان دارند.

ابرلینک با توجه به درخواست شرکت‌ها و کسب و کارها، ضمن بررسی اصالت هویت، آنها را از ابعاد مختلف ارزیابی می‌کند.

درخواست تأیید هویت کسب و کار

چرا باید هویت شرکت‌ها و کسب و کارها تأیید شود؟

نمایش تأییدیه برای سایر کاربران

با دریافت تأییدیه هویت، از سوی کاربران به رسمیت شناخته خواهید شد.

پاسخ های سریعتر به عرضه و تقاضاها

وقتی تأیید شدید، پاسخ‌های سریعتری از مشتریان و تأمین‌کنندگان خواهید داشت.

اولویت در نتایج

آگهی‌های کسب و کارها و شرکت‌های تأیید شده در اولویت بالاتری قرار خواهند گرفت.

 

abarlink

آیا تأیید هویت شرکت یا کسب و کار رایگان است؟

خیر تأیید هویت کسب و کار در قالب یک سرویس توسط ابرلینک ارائه شده است و شما برای ارسال درخواست تأیید هویت کسب و کار، بایستی این سرویس را از ما خریداری نمایید. بعلاوه اگر عضو رایگان یا به عبارتی عضو "طرح شروع"، هستید، نمی‌توانید درخواست تأیید هویت کسب و کار برای ما ارسال کنید و قبل از ارسال درخواست بایستی حتماً طرح عضویت خود را به "استاندارد" یا "حرفه‌ای" ارتقاء دهید.

 

هویت شرکت‌ها و کسب و کارها چگونه تأیید می‌شود؟

1

تقاضا

پس از تنظیم نمایه کسب و کار، یک تقاضا از سوی کسب و کار برای تأیید هویت به ابرلینک ارسال می‌شود.

2

تماس

با توجه به نوع تقاضا، مدارک لازم از سوی ابرلینک یا شریک کاری ابرلینک درخواست می‌شود.

3

بررسی

اطلاعات و مدارک ارائه شده از سوی کاربر، توسط ابرلینک یا شرکت‌های ممیزی کننده بررسی می‌شوند.

4

گواهی

درصورت تصدیق اطلاعات اظهار شده، گواهی درخواستی برای تأیید کسب و کار صادر می‌شود.

 

چند لحظه صبر کنید...