نمودار قیمت

  shrimps nugget

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  توضیحات

  .Product are fully cooked- shelf life 12 month- Storage -18c :Ingridents Shrimp 70%, breadcrumbs, vegetable oil, wheat flour, salt, spices, wheat starch, onion powder
  چند لحظه صبر کنید...