نمودار قیمت

  Sader MC

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  توضیحات

  These are the most expensive and traditional. This type is well known in East Asia, Europe specially Germany and Russia. It has very unique taste and texture. Available sizes: 18-20 pcs/oz, 22-24 pcs/oz, 24-26 pcs/oz.
  چند لحظه صبر کنید...