نمودار قیمت

  مازوت 100

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  توضیحات

  ما MAZUT-100 GOST 10585/75  مقدار 20,000 تن   تا 500,000 تن با ضمانت نامه از شرکت پالایشگاهی، LTHE PRODUCTORIMPRATENOSKORY PRODUCTIS REFINERY داریم. ییر باید تدارکات ذخیره تانک خود را به پالایشگاه را فعال کنید تا در مدت 24 ساعت پس از تأیید ذخیره مخزن خریدار توسط پالایشگاه، معامله را ببندد  همه اسناد از قبل در موقعیت هستند.

  چند لحظه صبر کنید...