نمودار قیمت

  زانوبند سوراخ دار تک سایز نئوپرن

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  توضیحات

  ابت نگهدارنده کشکک زانو برای جلوگیری از تغییر مکان

  پیشگری از تغییرات در آسیب های احتمالی بعدی

  گرم نگه داشتن زانو و افزایش سرعت گردش خون

  درمان زانوهای در رفته و ورم مفاصل

  برای زانوهای ضعیف و تحت فشار

  سبب کاهش فشار در کشکک زانو

  مناسب برای تمام سایز ها
  چند لحظه صبر کنید...