نمودار قیمت

  خدمات تامین نیروی انسانی

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  مشخصات محصول

  • تامین نیروی انسانی شرکتها : دارد
  • خدمات فضای سبز : دارد
  • خدمات نگهبانی : دارد
  • خدمات سرایداری : دارد

  توضیحات

  تامین نیروی انسانی


  شرکت خدماتی آدا آماده تامین نیروی انسانی ادارات , سازمانهای دولتی ، تامین نگهبان ،راننده ،حسابدار، باغبان ،پارکبان، سرایدار ،خدمتکار،نظافتچی،بنا،کارگرساده وفنی،آبدارچی ...وارائه خدمات نگهبانی به مجتمع های مسکونی وموسسات ، کارخانه ها واداره جات به صورت واگذاری و قراردادی وپیمانی در این صورت کارفرمایان مشکلات بیمه ای و... را ندارند ،وتمام کارهای اداری وحقوقی به عهده ای شرکت تامین نیروی انسانی آدا می باشد.اعزام مهماندار جهت پذیرای از مجالس وجشن ها و پذیرایی از مهمان در جلسات برای شرکتها و مو سسات و ادارات و اعزام آبدارچی برای آنها می باشد  تعهدات پیمانکار:


  تعهدات پیمانکار با توجه به شرایط کار و بر اساس توافقات پیمانکار و کار فرما قبل از شروع کار و در قرار داد فی مابین آورده می شود.
  شرکت تامین نیروی انسانی آدا پیمانکاری کلیه ای کارهای مربوط به خدمات ( عمومی یا فنی) را به صورت پیمانی انجام می دهد .

  عالیت شرکت تامین نیروی انسانی آدا  پیمانکاری کلیه ای خدمات مربوط به تامین نیرو انسانی  برای شرکتها ، ارگانها ، سازمان ها و ادارات انجام می دهد،  که معمولا به دو صورت  مدیریت پیمان و قرار داد حجمی می تواند باشد.
  در قرار داد مدیریت پیمان نیروی انسانی ، کارفرما تعدادی نیروی انسانی دارد که در بخشی مشغول بکار هستند حال می خواهد مدیریت  نیروی انسانی و برنامه ریزی برای این نیروها بر طبق نظر کارفرما توسط شرکت پیمانکار انجام شود ودرقبال آن چند درصد از کل برآورد قرار داد به عنوان حق الزحمه قرارداد به پیمانکار ماهیانه پرداخت می شود.
  ولی در قرار داد های حجمی ، کل کار به صورت حجمی توسط پیمانکار برآورد شده و مبلغ کل برای یک دوره خاص توسط پیمانکار پیشنهاد می شود. که در آن مبلغ ، همراه هزینه ها  سود پیمانکار هم در نظر گرفته شده.آماده بستن قرار داد تامین نیروی انسانی با سازمانها و ارگانها وادارات می باشد.

  شرکت تامین نیرو انسانی آماده تامین تامین نیروی انسانی ادارات , سازمانهای دولتی ، پذیرایی از مهمان در جلسات ، سرایدار ، نگهبان ، آبدارچی   ، پذیرایی از مهمان در جلسات برای شرکتها و مو سسات و ادارات و اعزام تامین نیروی انسانی نیمه وقت برای آنها می باشد.

  چند لحظه صبر کنید...