نمودار قیمت

  تسمه سه‌ سوراخ

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  توضیحات

  تسمه 3 سوراخ بلند پروفیل G برای اتصال پروفیل بریس طولی به ستون ساپورت‌ و ایجاد مهار لرزه‌ ای ساپورت‌ ها بکار می‌رود.
  چند لحظه صبر کنید...