نمودار قیمت

  تابلوهای ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه LIM

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  توضیحات

  LIM دینامیکی دستگاهی است برای تست و آزمایش میزان جریان گذرنده از بدن بیمار که به طور همزمان با سیستم برق ایزوله و مین تماس برقرارکند این جریان عمدتاً می تواند به گونه های مختلف حتی به غیر از تماس بیمار نیز ایجاد شود و به هیچ وجه جریانی نیست که واقعاً وجود دارد بلکه حداکثر مقدار جریانی است که می تواند وجود داشته باشد .
  LIM دینامیکی واحد قادر است قطعی سیستم زمین دستگاه را به واسطه یک آلارم به صورت سمعی و بصری اعلام نماید :
  آلارم ایزوله جانبی Substation:
  جهت کنترل تابلوهای ایزوله در سایز قسمت ها نظیر محل استقرار نرس ، اتاق عمل و یا اتاق اپراتور فنی بیمارستان استفاده می شود .
  فیدرهای ورودی و خروجی:
  مجموعه تابلوهای ایزوله دارای فیدرهای مخصوص برق ورودی (غیرایزوله) که بر حسب نوع ترانس و توان آن متفاوت است.
  شینه ارت:
  که از یک شینه مسی در تابلو تعبیه شده و کلیه سیم های ارت پریزهای اتاق عمل به این شینه متصل و از این شینه توسط سیم مسی ارت به سطح مقطع 16 الی 32 میلیمتر مربع جهت اتصال به شبکه ارت اصلی اتاق عمل استفاده می شود .
  چند لحظه صبر کنید...