عنوان برای تست درخواست خرید روغن دارویی

از کشور: ایران
مقدار تقاضا: 1,000 لیتر
قیمت پیشنهادی: $890/9
تاریخ ارسال: 1402/10/7
مدت اعتبار تا: 1402/10/7 6:8:2
اشتراک در

  • جزء ترکیبی : شیمیایی

توضیحات

توضیحات برای تست درخواست خرید

پاراگراف دوم

آخرین درخواست های خرید از این خریدار

درخواست های خرید مرتبط

چند لحظه صبر کنید...