تست درخواست

از کشور: ایران
مقدار تقاضا: 4 بشکه
قیمت پیشنهادی: 666,666ریال
تاریخ ارسال: 1402/10/16
مدت اعتبار تا: 1402/10/16 21:50:50
اشتراک در

توضیحات

تست

آخرین درخواست های خرید از این خریدار

درخواست های خرید مرتبط

چند لحظه صبر کنید...