Price Chart

  سیستم اینترلاک (INTERLOCK)

  • Call for Price

  Share In

  Description

  درب ها توسط سیستم های اینترلاک به هم متصل شده اند تا ابزاری ایمن ، کارآمد و مناسب برای باز و بسته کردن آن ها در یک محیط کنترل شده مانند اتاق تمیز فراهم شود. در اتاق های تمیز که دارای چندین نقطه ورودی یا ایرلاک های ورودی هستند ، می توان درها را به سیستم اینترلاک مجهز کرد تا از افت ناگهانی فشار مثبت و در نتیجه هجوم هوا ناشی از عبور و مرور پرسنل و باز ماندن درب برای مدت طولانی جلوگیری شود. هنگامی که یکی از درها باز است ، این سیستم مانع از باز شدن درب های دیگر توسط سایر پرسنل می شوند. این ویژگی باعث جلوگیری از آلودگی متقابل در چندین اتاق تمیز مرتبط با سطوح مختلف تمیز استفاده می کنند. این سیستم از افت فشار جلوگیری می کند و به سیستم های تهویه و تصفیه هوا اجازه می دهد تا بهینه عمل کنند.

  Please wait a moment...