فراخوان شرکت در چالش “طرح‌های نوآورانه صنعت قیر”

در راستای تلاش های انجام یافته در قالب تفاهم نامه ستاد ویژه نانو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و انجمن قیر ایران، چالش “طرح‌های نوآورانه صنعت قیر” برگزار می گردد.
Sunday, March 26, 2023

شایسته است اعضای انجمن خدمتگزار قیر ایران که همواره با سرمایه های مادی و معنوی خود در خدمت به عمران و آبادی میهن عزیزمان پیشگام بودند، حمایت خود را از آینده پژوهی این صنعت استراتژیک به اثبات رسانند.

در این چالش، طرح‌های دارای شرایط ذکر شده در سایت ستاد نانو و تایید توسط داوران می‌توانند با حمایت‌های مختلف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، انجمن قیر ایران (شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه) و برنامه چالش‌های فناوری ونوآوری، طرح‌های خود را جهت ساخت در مقیاس آزمایشگاهی و متعاقباً ساخت صنعتی تولید نمایند و به متقاضیان صنعتی جهت همکاری و تولید صنعتی معرفی گردند.

 

Send Comment :
*
*


Loading...

Recently Viewed Products

Please wait a moment...