کمپانی Merck Millipore

کمپانی Merck Millipore

Life science research Industrial microbiology Reagent ،chemical and labware Analytics and sample preparation Biopharmaceutical manufacturing
Monday, November 6, 2023
تولید کننده مواد شیمیایی و محیط کشت های میکروبی و سلولی به عنوان قدیمی ترین کمپانی جهان در زمینه تولید مواد شیمیایی با بیش از ده هزار کالا تولیدی دارای شهرت بسیار زیادی می باشد .شایان ذکر است با ملحق شدن کمپانی Millipore به کمپانی مرک طیف بسیار وسیع تری از مواد زیستی و فیلترهای آزمایشگاهی توسط این دو کمپانی پوشش داده می شود.

 

Send Comment :
*
*


Loading...

Recently Viewed Products

Please wait a moment...