درخواست کتاب عادت های اتمی اثر جیمز کلیر نشر نوین

Posted in: Iran
Demand price: 1,390,000ریال
Date Posted: 12/03/2023
Response limit to: 12/03/2023 08:25:19
Share In

Description

کتاب عادت‌های اتمی Atomic Habits اثر جیمز کلیر در سال 2018 منتشر شد. این کتاب در سال 1397 با ترجمه‌ی هادی بهمنی از سوی نشر نوین در ایران به چاپ رسید. کتاب عادت‌های اتمی یک چارچوب اثبات شده برای بهبود وضعیت زندگی ارائه می‌دهد. جیمز کلیر، یکی از برجسته‌ترین متخصصان جهان درزمینه‌ی ایجاد عادت، در این کتاب استراتژی‌های عملی را معرفی می‌کند که به شما می‌آموزد دقیقاً چگونه عادت‌های خوب در رفتارتان ایجاد، عادت‌های بد را ترک کنید و رفتارهای کوچک اما تأثیرگذاری را که منجر به نتایج چشمگیر می‌شود را بیاموزید. عادت‌های بد بارها و بارها تکرار می‌شوند و تمام زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. جیمز کلیر در کتاب عادت‌های اتمی با استفاده از مطالعاتش درزمینه‌ی زیست‌شناسی، روانشناسی و علوم اعصاب راهنمای بسیار قابل فهمی برای حذف‌ عادت‌های بد و جایگزین کردن آن‌ها با عادت‌های خوب ارائه می‌دهد.

Latest buying requests from this buyer

Related buying requests

Please wait a moment...